با سلام دوستان 

اگر دارید پروژه ای درست میکنید، به هیچ عنوان پوشه ایکون رو حذف نکنید چرا که به مشکل میخورید.


بعضی ها میگند که اگر پاک کردیم چه کنیم حالا؟! در این مواقع باید یه پروژه ی خالی جدید با کانستراکت باز کنید و پوشه ایکون رواز این پروژه به این پروژه بریزیدآرامتمام.

 

 

 

 

 

عکس ارور: