سلام

دوستان عزیز متاسفانه به دلیل یک سری مشکلات ، بزودی بعضی از لینک های سیرا به لینک های حمایتی تبدیل خواهند شد و لینک های مستقیم حذف خواهند شد.

بدین ترتیب بنده هم یک در آمدی کسب میکنم و امید و انگیزه بیشتری برای توسعه سیرا خواهم داشت.

همچنین بزودی قالب جدیدی برای سیرا طراحی میکنم و آموزش های با کیفیت و پروژه محور قرار میدهم که انشاا... این ضعف برطرف شود.

باتشکر